Blog
Pekerjaan
Maklum balas
Rujuk kepada kawan

Dasar Pengembalian Teras

Diesel Pro Power, Inc menawarkan pelbagai produk pembuatan semula, semuanya dibina dengan spesifikasi OEM yang tepat dan diserahkan dengan jaminan satu tahun terhadap kecacatan bahan dan pembuatan ( Lihat Perincian )

Semua produk pembuatan semula dijual dengan caj teras tambahan. Bayaran teras ini akan dikembalikan ke akaun pelanggan apabila kriteria berikut telah dipenuhi. Semua pulangan teras mestilah:
1. Diterima dalam tempoh 60 hari dari tarikh invois asal
2. Boleh dibina semula mengikut spesifikasi pengeluar peralatan asal
3. Nombor bahagian yang sama yang diberikan kepada pelanggan
4. Diiringi dengan tanda pengembalian teras yang lengkap

Walaupun Diesel Pro Power, Inc rajin memproses semua pulangan teras, kami dibenarkan sehingga 30 hari dari penerimaan untuk memeriksa semua pulangan dan memproses jumlah kredit yang sewajarnya. Sekiranya pengembalian teras dianggap tidak dapat dibina semula, kami akan memproses inti mengikut arahan yang diberikan oleh pelanggan pada tag pemulangan teras.

+
URL Copied Send Quote